قرارداد فاز سوم پلاک کوبی درختان کاخ سعد آباد تهران بسته شد

قرارداد فاز سوم پلاک کوبی درختان کاخ سعد آباد تهران بسته شد به گزارش واحد روابط عمومی شرکت سورنا پردازش آریا، فاز سوم پروژه پلاک کوبی درختان کاخ سعد آباد تهران دیروز امضاء شد و پیش بینی می شود این پروژه تا قبل از اسفند 1395 به پایان برسد. عمده درختان کاخ سعد آباد تهران… ادامه خواندن قرارداد فاز سوم پلاک کوبی درختان کاخ سعد آباد تهران بسته شد