پروژه شناسنامه دار کردن الکترونیکی درختان بوستانهای و خیابانهای منطقه 10 تهران به اتمام رسید

پروژه پلاک کوبی در منطقه 10 تهران به پایان رسید تعداد  3471 اصله درخت در منطقه 10 تهران پلاک کوبی الکترونیک شدند. از جمله پارکهای مهم این منطقه که پروژه پلاک کوبی بر روی آنهاانجام شده می توان به بوستان 22 بهمن – بوستان آینه – بوستان اعتماد – بوستان امام زاده معصوم – بوستان… ادامه خواندن پروژه شناسنامه دار کردن الکترونیکی درختان بوستانهای و خیابانهای منطقه 10 تهران به اتمام رسید

پروژه شناسنامه دار کردن الکترونیکی درختان بوستانهای و خیابانهای منطقه 9 تهران به اتمام رسید

پروژه پلاک کوبی در منطقه 9 تهران به پایان رسید تعداد  1460  اصله درخت در منطقه 9 تهران پلاک کوبی الکترونیک شدند. از جمله پارکهای مهم این منطقه که پروژه پلاک کوبی بر روی آنهاانجام شده می توان به پارک شمشیری – پارک شهدای آزادی – پارک فتح – پارک معلم – پارک معین –… ادامه خواندن پروژه شناسنامه دار کردن الکترونیکی درختان بوستانهای و خیابانهای منطقه 9 تهران به اتمام رسید

پروژه شناسنامه دار کردن الکترونیکی درختان بوستانهای و خیابانهای منطقه 8 تهران به اتمام رسید

پروژه پلاک کوبی در منطقه 8 تهران به پایان رسید تعداد  4921 اصله درخت در منطقه 8 تهران پلاک کوبی الکترونیک شدند. از جمله پارکهای مهم این منطقه که پروژه پلاک کوبی بر روی آنهاانجام شده می توان به بوستان مصطفی خمینی – بوستان اقاقیا – بوستان بصیرت – بوستان بهارستان – بوستان پروین –… ادامه خواندن پروژه شناسنامه دار کردن الکترونیکی درختان بوستانهای و خیابانهای منطقه 8 تهران به اتمام رسید

پروژه شناسنامه دار کردن الکترونیکی درختان بوستانهای و خیابانهای منطقه 7 تهران به اتمام رسید

پروژه شناسنامه دار کردن الکترونیکی درختان بوستانهای و خیابانهای منطقه 7 تهران به اتمام رسید تعداد  14116 اصله درخت در منطقه 7  تهران پلاک کوبی الکترونیک شدند. از جمله پارکهای مهم این منطقه که پروژه پلاک کوبی بر روی آنهاانجام شده می توان به پارک رسالت و پارک مجیدیه که در دو فصل زمستان و… ادامه خواندن پروژه شناسنامه دار کردن الکترونیکی درختان بوستانهای و خیابانهای منطقه 7 تهران به اتمام رسید

مرحله اول شناسنامه دار کردن الکترونیکی درختان بوستانهای و خیابانهای منطقه 6 تهران به اتمام رسید

مرحله اول شناسنامه دار کردن الکترونیکی درختان بوستانهای و خیابانهای منطقه 6 تهران به اتمام رسید تعداد  12193 اصله درخت در منطقه 6 تهران پلاک کوبی الکترونیک شدند. از جمله پارکهای مهم این منطقه که پروژه پلاک کوبی بر روی آنهاانجام شده می توان به پارک هنر مندان و پارک لاله و همچنین اتوبان مدرس… ادامه خواندن مرحله اول شناسنامه دار کردن الکترونیکی درختان بوستانهای و خیابانهای منطقه 6 تهران به اتمام رسید

اجرای پروژه پلاک کوبی الکترونیک درختان در منطقه 5 تهران توسط شرکت سورنا پردازش

پروژه پلاک کوبی در منطقه 5 تهران به پایان رسید تعداد  3634 اصله درخت در منطقه 5 تهران پلاک کوبی الکترونیک شدند. از جمله پارکهای مهم این منطقه که پروژه پلاک کوبی بر روی آنهاانجام شده می توان به پارک استقلال، پارک با صفا – پارک سردار – پارک شاهد – پارک گلایل – پارک… ادامه خواندن اجرای پروژه پلاک کوبی الکترونیک درختان در منطقه 5 تهران توسط شرکت سورنا پردازش

اتمام پروژه پلاک کوبی درختان در منطقه 4 تهران توسط شرکت سورنا پردازش

پروژه پلاک کوبی در منطقه 4 تهران به پایان رسید تعداد  1578 اصله درخت در منطقه 4 تهران پلاک کوبی الکترونیک شدند. از جمله پارکهای مهم این منطقه که پروژه پلاک کوبی بر روی آنهاانجام شده می توان به پارک رسالت و پارک مجیدیه که در دو فصل زمستان و بهار اجرا شده اشاره کرد.… ادامه خواندن اتمام پروژه پلاک کوبی درختان در منطقه 4 تهران توسط شرکت سورنا پردازش

اتمام پروژه پلاک کوبی درختان در منطقه 3 تهران توسط شرکت سورنا پردازش

  پروژه پلاک کوبی در منطقه 3 تهران به پایان رسید تعداد  16147 اصله درخت در منطقه 3 تهران پلاک کوبی الکترونیک شدند. از جمله پارکهای مهم این منطقه که پروژه پلاک کوبی بر روی آنهاانجام شده می توان به بهشت مادران – پایداری – پارک بزرگ ملت و خیابان شریعتی و بزرگ راه مدرس… ادامه خواندن اتمام پروژه پلاک کوبی درختان در منطقه 3 تهران توسط شرکت سورنا پردازش

اتمام پروژه پلاک کوبی درختان در منطقه 2 تهران توسط شرکت سورنا پردازش

تعداد  3656 اصله درخت در منطقه 2 تهران پلاک کوبی الکترونیک شدند. از جمله پارکهای مهم این منطقه که پروژه پلاک کوبی بر روی آنها انجام شده می توان به پارک آبشار – پارک دلاوران – پارک ستارخان – پارک سعادت آباد – پارک سنگی – پارک مروارید – پارک کودک و پارک گفتگو اشاره… ادامه خواندن اتمام پروژه پلاک کوبی درختان در منطقه 2 تهران توسط شرکت سورنا پردازش