برچسب: مدیریت

  • تکمیل شدن 90% نرم افزار مدیریت درختان

    نرم افزار مدیریت درختان که برای پروژه پلاک کوبی درختان تهران در حال نوشته شدن است و هم اکنون به حدود 90% پیشرفت خود رسیده است  . این نرم افزار با تکمیل شدن بخش ارتباط با ریدر تکمیل خواهد شد .