اولین تصاویر از بازی جدید استودیو بازی سازی سورنا – با نام راش

استویدو بازی سازی سورنا برای اولین بار از جدیدترین بازی خود با نام راش پرده برداری می کند این بازی یک بازی Indie به سبک راش می باشد که توان فنی بازی سیاوش برای ساخت آن استفاده شده و هیچ ابزار جدیدی نوشته نشده است. در بازی راش موج های مختلف دشمن به سمت شما… ادامه خواندن اولین تصاویر از بازی جدید استودیو بازی سازی سورنا – با نام راش

اولین تصاویر از بازی جدید استودیو بازی سازی سورنا – با نام راش

استویدو بازی سازی سورنا برای اولین بار از جدیدترین بازی خود با نام راش پرده برداری می کند این بازی یک بازی Indie به سبک راش می باشد که توان فنی بازی سیاوش برای ساخت آن استفاده شده و هیچ ابزار جدیدی نوشته نشده است. در بازی راش موج های مختلف دشمن به سمت شما… ادامه خواندن اولین تصاویر از بازی جدید استودیو بازی سازی سورنا – با نام راش