اجرای پروژه پلاک کوبی الکترونیک درختان در منطقه 5 تهران توسط شرکت سورنا پردازش

پروژه پلاک کوبی در منطقه 5 تهران به پایان رسید تعداد  3634 اصله درخت در منطقه 5 تهران پلاک کوبی الکترونیک شدند. از جمله پارکهای مهم این منطقه که پروژه پلاک کوبی بر روی آنهاانجام شده می توان به پارک استقلال، پارک با صفا – پارک سردار – پارک شاهد – پارک گلایل – پارک… ادامه خواندن اجرای پروژه پلاک کوبی الکترونیک درختان در منطقه 5 تهران توسط شرکت سورنا پردازش

اتمام پروژه پلاک کوبی درختان در منطقه 4 تهران توسط شرکت سورنا پردازش

پروژه پلاک کوبی در منطقه 4 تهران به پایان رسید تعداد  1578 اصله درخت در منطقه 4 تهران پلاک کوبی الکترونیک شدند. از جمله پارکهای مهم این منطقه که پروژه پلاک کوبی بر روی آنهاانجام شده می توان به پارک رسالت و پارک مجیدیه که در دو فصل زمستان و بهار اجرا شده اشاره کرد.… ادامه خواندن اتمام پروژه پلاک کوبی درختان در منطقه 4 تهران توسط شرکت سورنا پردازش

اتمام پروژه پلاک کوبی درختان در منطقه 3 تهران توسط شرکت سورنا پردازش

  پروژه پلاک کوبی در منطقه 3 تهران به پایان رسید تعداد  16147 اصله درخت در منطقه 3 تهران پلاک کوبی الکترونیک شدند. از جمله پارکهای مهم این منطقه که پروژه پلاک کوبی بر روی آنهاانجام شده می توان به بهشت مادران – پایداری – پارک بزرگ ملت و خیابان شریعتی و بزرگ راه مدرس… ادامه خواندن اتمام پروژه پلاک کوبی درختان در منطقه 3 تهران توسط شرکت سورنا پردازش