تکمیل شدن 90% نرم افزار مدیریت درختان

نرم افزار مدیریت درختان که برای پروژه پلاک کوبی درختان تهران در حال نوشته شدن است و هم اکنون به حدود 90% پیشرفت خود رسیده است  . این نرم افزار با تکمیل شدن بخش ارتباط با ریدر تکمیل خواهد شد .

اتمام بخش اول پروژه پلاک کوبی درختان

پروژه پلاک کوبی درختان در مقطع قرار دادن تگ های میخی در درختان در پارکهای آزادگان و پارک شهر و ملت تهران به پایان رسید. همپنین نرم افزار مدیریت درختان در حال حاضر 80% پیشرفت داشته است به زودی پارک گفتگو نیز پلاک کوبی الکترونیک خواهد شد

بخش اول پروژه سیاوش به اتمام رسید

پروژه بازی سیاوش در حال حاضر در قسمت دوم طراحی خود قرار دارد . در این بخش تیم گرافیک 8 کارکتر را برای این بازی طراحی کردند. تیم فنی کارهای مربوط کد نویسی موتور گرافیکی بازی به 80% پیشرفت رساندند و همچنین ادیتور سیمرغ در حال حاضر در حدود 80% پیشرفت داشته است . زبان… ادامه خواندن بخش اول پروژه سیاوش به اتمام رسید