پروژه شناسنامه دار کردن الکترونیکی درختان بوستانهای و خیابانهای منطقه 7 تهران به اتمام رسید

پروژه شناسنامه دار کردن الکترونیکی درختان بوستانهای و خیابانهای منطقه 7 تهران به اتمام رسید

تعداد  14116 اصله درخت در منطقه 7  تهران پلاک کوبی الکترونیک شدند. از جمله پارکهای مهم این منطقه که پروژه پلاک کوبی بر روی آنهاانجام شده می توان به پارک رسالت و پارک مجیدیه که در دو فصل زمستان و بهار اجرا شده اشاره کرد.

پروژه پلاک کوبی درختان توسط شرکت سورنا پردازش در حال حاضر در کل کشور به صورت انحصاری در حال انجام است.

کلیه ارگان ها و سازمان های مرتبط با بحث درختان جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه انجام پروژه و لیست قیمت لطفا با شماره های 09124883108 و 09123852695 مهندس مهدی اصل تماس حاصل نمایند.

پروژه پلاک کوبی درختان منطقه 7 تهران - شرکت سورنا پردازش
پروژه پلاک کوبی درختان منطقه 7 تهران – شرکت سورنا پردازش
پروژه پلاک کوبی درختان منطقه 7 تهران - شرکت سورنا پردازش
پروژه پلاک کوبی درختان منطقه 7 تهران – شرکت سورنا پردازش
پروژه پلاک کوبی درختان منطقه 7 تهران - شرکت سورنا پردازش
پروژه پلاک کوبی درختان منطقه 7 تهران – شرکت سورنا پردازش