حضور شرکت نرم افزاری سورنا پردازش آریا در نمایشگاه خدمات شهری تهران


حضور شرکت نرم افزاری سورنا پردازش آریا و سازمان پارکها و فضای سبز تهران به صورت مشترک در نمایشگاه خدمات شهری تهران در تاریخ مرداد 1389 در پارک گفتگو . در این نمایشگاه شرکت نرم افزاری سورنا پردازش آریا محصولات و پروژه های اخیر خود را در رابطه با درختان و فضای سبز به همراه  نرم افزار های تولید شده به نمایش گذاشت

شرکت نرم افزاری پردازش آریا - نمایشگاه خدمات شهری تهران
شرکت نرم افزاری پردازش آریا – نمایشگاه خدمات شهری تهران
شرکت نرم افزاری پردازش آریا - نمایشگاه خدمات شهری تهران
شرکت نرم افزاری پردازش آریا – نمایشگاه خدمات شهری تهران
شرکت نرم افزاری پردازش آریا - نمایشگاه خدمات شهری تهران
شرکت نرم افزاری پردازش آریا – نمایشگاه خدمات شهری تهران
شرکت نرم افزاری پردازش آریا - نمایشگاه خدمات شهری تهران
شرکت نرم افزاری پردازش آریا – نمایشگاه خدمات شهری تهران
شرکت نرم افزاری پردازش آریا - نمایشگاه خدمات شهری تهران
شرکت نرم افزاری پردازش آریا – نمایشگاه خدمات شهری تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.